Keizersgracht 643

Keizersgracht 643

Keizersgracht 643

Keizersgracht 643, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 643

Gebouwd           1690
Architect            -
Opdrachtgever    verm. Matheus Trip
Monument         Rijksmonument
1853 : X 517  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 58 4699  (verpondingsnummer)
1796 : 58 62    (kleinnummer)
1732 : 58 4474  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1145  (kadaster oud)

Bouwjaar

verm. 1690

± 1740

± 1850

Architect

Opdrachtgever

verm. 1690 Matheus Trip

± 1740 verm. Gerard Bicker van Swieten 

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1740 koopmanshuis 4,95 m. breed. Bekroning met schelp. Stoep met onderingang.

± 1850 rechte kroonlijst met bloklijstvulling. bekroning met schelp verdwenen. Platte stoep.

Bewoners / eigenaren o.a.

1857 – 1866 Mej. N. Six 

Rijksmonument

2400

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

Dit is een 4,95 m. breed koopmanshuis van omstreeks 1740.

Het is vermoedelijk gebouwd voor Gerard Bicker van Swieten.

 

Het heeft een fraaie bekroning met een schelp en een stoep met onderingang.

 

Het oorspronkelijke huis is vermoedelijk omstreeks 1690 gebouwd voor Matheus Trip.

 

 

Sinds 1850 heeft het een rechte kroonlijst met bloklijstvulling en een platte stoep.

 

1857 - 1866 is het bewoond geweest door Mej. N. Six.

 

 

 

Keizersgracht 643, Rechte lijst

Rechte lijst

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.