Keizersgracht 639

Keizersgracht 639

Keizersgracht 639

Keizersgracht 639, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 639

 

Gebouwd           1698
Architect            -
Opdrachtgever    Thomas Boddens
Monument         Rijksmonument

 

Bouwjaar

1698 (1)

1883 (2)

Architect

Opdrachtgever

1698 Thomas Boddens (1)

1883 J.J. Bredius ook Herengracht 524 in eigendomen gebruik. (2)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1698 stalgebouw met pakzolders 7,35 m. breed. Rechte kroonlijst. Brede midden- en twee zijtoegangen. Kap. Dakvenster. 1)

1883 verdiepingen ingericht tot woningen. Gevel verfraaid met kroonlijst en vier dubbelel consoles, balustrade met middenpartij en kuif. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

Dit 7,35 m. brede stalgebouw is evenals nr 637 in 1698 gebouwd - behorende bij Herengracht 524 - voor Thomas Boddens, koopman.

 

Het heeft een rechte kroonlijst, een brede middentoegang en twee zijtoegangen, een kap en een dakvenster.

 

In 1883 zijn de verdiepingen ingericht tot woning voor J.J. Bredius die ook eigenaar en bewoner is van Herengracht 524.

 

De gevel is toen verfraaid met een kroonlijst met vier dubbele consoles waarboven een balustrade met een middenpartij en een kuif.

 

 

Keizersgracht 639, Rechte lijst met attiek

Rechte lijst met attiek

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.