Keizersgracht 585

<- 583 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 587-589 ->

Keizersgracht 583 - 585

Keizersgracht 583 - 585

Keizersgracht 583-585, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 585

 

Gebouwd           ± 1700
Architect            -
Opdrachtgever    Pieter van Helsdingen
Monument         Rijksmonument

 

Bouwjaar

± 1700

1919

Architect

Opdrachtgever

± 1700 Pieter van Helsdingen

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1700 koopmanshuis met 583 twee onder één dak 8,35 m. breed. Stal. Rechte kroonljst met consoles. Ingang met omlijsting. Platte stoep. brede ingang voor stal versmald, deze was de toegang voor Herengracht 480

sinds 1919 tuinhuisgevel uit 1735 in het Rijksmuseum

Bewoners / eigenaren o.a.

eind 18de eeuw Abraham van Helsdingen (zoon)

Rijksmonument

nr. 2388: tuinhuisgevel uit 1735

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

583 en 585

 

Deze twee koopmanshuizen onder één dwarsdak, met de deuren op straatniveau met een omlijsting uit de bouwperiode, zijn resp. 9,35 en 8,35 m. breed en omstreeks 1700 gebouwd - eerst 535 met een stal, waarvan de deur toegang geeft tot Herengracht 480 - voor de erfgenamen van Joan Witheijn samen met Herengracht 480 waarmee het verbonden is gebleven.

 

Nr 583 wordt in 1745 - met Herengracht 480 - eigendom en komt in gebruik bij mr. Pieter Clifford, schepen, die in 1773 - 1787 burgemeeester is geweest.

 

Sinds omstreeks 1850 is het nog steeds eigendom van en in gebruik bij de familie Schouwenburg, later bij de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij De Jong en Co.

 

Nr 585 is gebouwd voor Pieter van Helsdingen, koopman, wiens zoon Abraham het aan het eind van de 18de eeuw nog in eigendom heeft.

 

Het is nog bijna onveranderd: een gevel met rechte kroonlijst waaronder consoles, voor ieder huis een ingang met omlijsting, een empire snijraam en een platte stoep.

 

Een tuinhuisgevel van 1735 uit nr. 585 is sinds 1919 in het Rijksmuseum en is Nederlands Monument.

 

 

Keizersgracht 585 tuinhuis

Tuinhuis, dat hier gestaan heeft, maar nu in de tuin van het Rijksmuseum staat. Foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Tuinzijde van Keizersgracht 585

Tuinzijde van Keizersgracht 585, foto Stadsarchief Amsterdam

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.