Keizersgracht 557-581

<- 577 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 583 ->

Keizersgracht 579-581 oud

Keizersgracht, 579 waar de deur met direct ernaast een poort en 581, waar de witte raamomlijsting en de witte deurpost.

Keizersgracht 579-581, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 579

 

Gebouwd           1693
Architect            -
Opdrachtgever    mr Jacob van Strijen
Afgebroken      1899

 

Bouwjaar

1693

1899 afgebroken

Architect

1899 A. Salm

Opdrachtgever

1693 mr Jacob van Strijen

1899 Firma Hope & Co/firma Van loon & Co 

Naam / gevelsteen

1693 boven staldeur alliantiewapen Van Strijen – Popta

Bijzonderheden

1693 stalgebouw met woning onder één dak 14,95 m. breed. Rechte kroonlijst. Middenvoorsprong waarin toegang tot stal. Kap met twee dakvensters. Stoep loodrecht op gevel. (Hoort bij Herengracht 478 als stal en opslag)

1899 verbouwd tot kantoor.

Bewoners / eigenaren o.a.

± 1850 579 Firma Hope 

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.