Keizersgracht 531-533

Keizersgracht 531-533

Keizersgracht 531-533

Keizersgracht 531, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 531 - 533

 

Gebouwd            1926
Architect               Gebr. Terlingen, aannemers
Opdrachtgever    N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Kantoorlokalen
Monument           niet

 

Bouwjaar

1926 (1)

Architect

1926 Gebr. Terlingen, aannemers (2)

Opdrachtgever

1926 N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Kantoorlokalen. (R. Maij) (1)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1926 omgebouwd tot woonhuizen met kap. Twee dakvensters. Zonder stoepen. Gevelstenen niet opnieuw geplaatst. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.