Keizersgracht 531-533

Keizersgracht 531-533

Keizersgracht 531-533

Keizersgracht 531, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht oud 531

 

Gebouwd            1686
Architect               -
Opdrachtgever    Nataniel Evans, glasblazer
Afgebroken         1925

 

 

Bouwjaar

1686 (1)

Afgebroken 1926

Architect

 

Opdrachtgever

1686 Nataniel Evans, glasblazer (1)

 

Naam / gevelsteen

1686 De Zon (1)

Bijzonderheden

1686 koopmanshuis 3,70 m. breed. Halsgevel met festoenen op vleugelstukken. Driehoekig fronton. Stoep. (1)

1926 omgebouwd tot woonhuizen met kap. Twee dakvensters. Zonder stoepen. Gevelstenen niet opnieuw geplaatst. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.