Keizersgracht 517

Keizersgracht 517

Keizersgracht 517

Keizersgracht 517, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht nieuw 517

Gebouwd            1908
Architect              Willem Hamer
Opdrachtgever    H.C. Rehbock
Monument          Niet

Bouwjaar

1908

Architect

1908 Willem Hamer jr., Singel 29

1952 W.H.M. Blaisse, de Lairessestraat 6

1968 F.J.A. Delsing, Echt

1994 Dik Smeding bv. bna., Singel 372

Opdrachtgever

1908 Heinrich Carl Rehbock[1865-1938], Herengracht 470

1952 Nederlandse Credietbank

1968 Nederlandse Credietbank

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1908 vernieuwd tot kantoorgebouw met betonnen vloeren volgens het systeem Monier.

1952 Samentrekking 515-517(huidige nummering) tot één kantoor

1968 grote verbouwing 515-521

1994 samen met 515 verbouwd tot appartementen met de ingang op 517

Bewoners / eigenaren o.a.

 

1909-1941 Handelsvereniging Holland – Bombay / Holland-Bombay Trading Company

1941-19?? Mr. F.H.A. de Graaff (bedrijfsgroep Houtindustrie)

1952-1987 Nederlandse Credietbank

1987-1992 Credit Lyonnais Bank

Monument

---

Gebruik nu

Appartementen, staan op eigen grond.

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.