Keizersgracht 495

Keizersgracht 495

Keizersgracht 495

Keizersgracht 495, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 495


Gebouwd           1905
Architect            Tj. Kuipers
Opdrachtgever    Gereformeerd Gymnasium
Monument         Gemeentelijk Monument

1853 : X 703  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 56 3249  (verpondingsnummer)

1796 : 56 138    (kleinnummer)

1732 : 56 3124  (verpondingsnummer)

Kadast: I 4468  (kadaster oud)

Bouwjaar

verm. 1683

1891

Architect

1891, 1905 en 1918 Tj. Kuipers

1929 Spier & Eggersman

1976 Clim Meyer

Opdrachtgever

verm. 1683 mr Cornelis Hop, secretaris

1891 en 1905 Gereformeerd Gymnasium

1918 en 1929 de Vereniging voor voorbereidend Universitair Onderwijs

1976 Particulier

Naam / gevelsteen

 

Bijzonderheden

verm. 1683, dubbel stalgebouw met pakzolders 11,07 m. breed voor Herengracht 448. Middenrisaliet. Rechte blokgoot. Kap. Twee dakvensters. Twee brede en twee smalle korfbogige toegangen. Platte stoep.

1891 verbouwd tot gymnasium, zie tekeningen bij tabblad "tekeningen".

1905 extra lokaal op de zolderetage door verbouw

1918 Verbouw van de hal en open plaats

1929 Overdekte rijwielstalling

1931 School verplaatst naar nieuwe gebouw Keizersgracht 418 – 422.

1976 Een praktijkruimte en acht appartementen

Bewoners / eigenaren o.a.

Arnout van Lennep, wonend op Herengracht 448

1891-1931 Gereformeerd Gymnasium, daarna naar Keizersgracht 418-424

1976-heden Appartementen

Rijksmonument

nr. 2360

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.