Keizersgracht 495

Keizersgracht 495

Keizersgracht 495

Keizersgracht 495, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 495


Gebouwd           1905
Architect            Tj. Kuipers
Opdrachtgever    Gereformeerd Gymnasium
Monument         Gemeentelijk Monument

1853 : X 703  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 56 3249  (verpondingsnummer)

1796 : 56 138    (kleinnummer)

1732 : 56 3124  (verpondingsnummer)

Kadast: I 4468  (kadaster oud)

Oorspronkelijk stal voor Herengracht 448

Dit is een dubbel stalgebouw met pakzolders dat vermoedelijk in 1683 gebouwd is voor mr. Cornelis Hop, secretaris.

 

In 1717 komt het, als deel van Herengracht 448, in handen van Aernout van Lennep.

 

De stal met de huisnummers 475 en 475a zijn in het totaal 11,07 m. breed en hebben een middenrisaliet, een rechte blokgoot, een kap en twee dakvensters en twee brede en twee smalle korfbogige toegangen en een platte stoep, zoals op het tabblad "foto goed te zien is.

Op 11 juni 1890 worden de twee koetshuizen en het woonhuis Herengracht 448 apart geveild in het Oudezijds Herenlogement, Keizersgracht 365-367. De stallen worden geveild voor  ƒ 23.000,- en ƒ 4.500,- opgeld aan J.J.F.F. Muller. Het huis is aangeboden op de veiling voor ƒ 51.000,- maar niet verkocht. De stallen, waar ruimte was voor 8 paarden, zijn daarna afgebroken en is er op die plaats het nieuwe Gereformeerd Gymnasium gebouwd, ontworpen door de architect Tjeert Kuipers. Het wordt aangenomen voor ƒ 30.889,-. Het gebouw is officieel geopend op 25 mei 1892. Alhoewel het al sinds januari 1892 in gebruik is. Het telt dan 6 klaslokalen, waarvan er vier aan de tuinzijde en de woning voor de rector aan de voorzijde, hier gaat prof. J. Woltjer wonen. Op de school komen zeven docenten en er zitten dan ongeveer 60 leerlingen op school, die uit de buurt komen. Er is een financieel probleem, omdat de school nog niet bekostigd wordt door de overheid, voor de bouw is een lening uitgezet in de eigen kring en het geld voor de afbetaling en de docenten moet worden opgebracht door de leden van de gemeenschap. Door het hele land worden hiervoor collectes gehouden. De wet die de financiering van het bijzondere onderwijs regelt, moet nog komen.

 

Het gebouw is weer veranderd in 1905 en in 1918 door dezelfde architect Tj. Kuipers om meer ruimte te creëren. Na het overlijden van prof . Woltjer wordt een deel van de woning gebruikt voor de school. Maar intussen is de financiering van het bijzonder onderwijs wel geregeld en kan er een groter nieuw en groter gebouw komen. In 1931 is het gymnasium verplaatst naar het nieuwe en veel ruimere gebouw aan de Keizersgracht 418 - 422.

Daarna komen er bedrijven in, zoals de firma G.A. Meijer in modeartikelen, en in 1976 wordt het verbouwd tot een appartementencomplex. Helaas is intussen een deel van de spitsen gesloopt en is dat nooit meer terug gezet. Goed te zien op het tabblad "Foto"

Keizersgracht 495, Geveltop

Geveltop

Keizersgracht 495, Daklijst

Keizersgracht 495, Daklijst

Keizersgracht 495, Detail in de gevel

Detail in de gevel

Keizersgracht 495 Ondergevel met details

Ondergevel met details

Keizersgracht 495, Ondergevel

Ondergevel

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.