Keizersgracht 473-479

Keizersgracht 475 ,Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 475 oud


Gebouwd           eind 17de eeuw
Architect            -
Opdrachtgever    -
Afgebroken        1896

1853 : X 714  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 56 3262  (verpondingsnummer)

1796 : 56 151    (kleinnummer)

1732 : 56 3137  (verpondingsnummer)

Kadast: I 998  (kadaster oud)

Bouwjaar

eind 17de eeuw

1896 Afgebroken

Architect

Opdrachtgever

eind 17de eeuw:

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

eind 17de eeuw 475 en 477: woonhuizen samen 7,90 m. breed. Rechte kroonlijst. Gebroken kap. Hoekpilasters. Middenrisaliet waarboven dubbel dakvenster. Dubbele stoep voor beide woningen. Naast stoep voor elke woning een benedentoegang. Boventoegangen onder één kroonlijst. 

1896 samen met 473, 477 en 479 gesloopt voor kantoorgebouw.

Bewoners / eigenaren o.a.

1882-1885 P.F. Cladder

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.