Keizersgracht 437

<- 435 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 439 ->

Keizersgracht 437

Keizersgracht 437

Keizersgracht 437, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 437

Gebouwd           -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument
1853 : II 356  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 55 2968  (verpondingsnummer)
1796 : 55 170    (kleinnummer)
1732 : 55 2842  (verpondingsnummer)
Kadast: E 4161  (kadaster oud)

Bouwjaar

1684

Architect

1684 Claes Dircksz van Houten, meester-timmerman

Opdrachtgever

1684

Naam / gevelsteen

1684

Bijzonderheden

1684 koopmanshuis 4,95 m. breed. Halsgevel. Segmentvormig fronton met schelpversiering. Festoenen op zijkanten vleugelstukken. Guirlandes op de borstweringen. Stoep.

Bewoners / eigenaren o.a.

1687 Hendrik van der Voort

1734 mr Gillis Valckenier

Rijksmonument

Nr. : 2353

Gebruik nu

woonhuis

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.