Keizersgracht 427-429

<- 421 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 431 ->

Keizersgracht 427

Keizersgracht 427

Keizersgracht 427, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 427

Gebouwd           ± 1685
Architect            -
Opdrachtgever    Jan Verquailse, diamantslijper
Monument         Rijksmonument
1853 : II 351     (huisnummer 1853-1875)
1808 : 55 2963  (verpondingsnummer)
1796 : 55 175    (kleinnummer)
1732 : 55 2837  (verpondingsnummer)
Kadast: E 4166  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1685

1896

Architect

1973 Architectengroep 69

Opdrachtgever

± 1685 Jan Verquailse, diamantslijper

1896 N. van Pel

1973 Particulier

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1685 winkelhuis 3,70 m. breed. Samen met 429 gebouwd. Twee smalle winkelhuizen. Trapgeveltje. Pui onder één lijst. Tegen elkaar liggende stoepen loodrecht op de gevel.

? rechte kroonlijst met 427 oude kap. 429 zadeldak met dakvenster.

1896 ingang 427 veranderd en keuken aangebouwd

1973 Verbouw, aantal appartementen(427) en winkelruimte(429)

Bewoners / eigenaren o.a.

1896 N. van Pelt(eigenaar)

Rijksmonument

Nr. : 2350

Gebruik nu

appartementen en winkelruimte

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.