Keizersgracht 411

<- 409 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 413 ->

Keizersgracht 40

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 411, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 411


Gebouwd           ± 1766
Architect            -
Opdrachtgever     Wouter Kuijpers
Monument         Rijksmonument


1853 : HH 457    (huisnummer 1853-1875)
1808 : 33 5951  (verpondingsnummer)
1796 : 33 183    (kleinnummer)
1734 : 33 5890  (verpondingsnummer)
Kadast: E 4072   (kadaster oud)

Bouwjaar

1671 (1)

± 1766 (2)

Architect

Opdrachtgever

1671 Gerrit Jacobsz en Adriaen Gerritsz (1)

± 1766 Wouter Kuijpers (2)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1671 koopmanshuis 5 m. breed. Verm. zelfde type als 413 – 419 (1)

± 1766 koopmanshuis in afgebeelde toestand gebracht. Bergstenen gevel met in- en uitgezwenkte zijkanten met voluten. Kuif. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr 2343

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.