Keizersgracht 407

<- 405 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 409 ->

Keizersgracht 407

Keizersgracht 407

Keizersgracht 407, Tekening uit het grachtenboek

Tekening uit het grachtenboek

Keizersgracht 407


Gebouwd           1665 
Architect            -
Opdrachtgever    Pieter Jansz Schuyt
Monument         Rijksmonument

1853 : HH 459    (huisnummer 1853-1875)
1808 : 33 5953  (verpondingsnummer)
1796 : 33 185    (kleinnummer)
1734 : 33 5892  (verpondingsnummer)
Kadast: E 4074   (kadaster oud)

Bouwjaar

1665

Architect

Opdrachtgever

1665 Pieter Jansz Schuyt

1800 Dirk de Kruijff

Naam / gevelsteen

1773-1792 De Letter Gieterij

Bijzonderheden

1665 koopmanshuis 7,54 m. breed. Pilastergevel. Op basement hoekpilasters met elk een siervaas, beide binnenste doorlopend. Segmentvormig fronton. Ingezwenkte vleugelstukken met festoenen. Stoep. (1)

1800 gebogen frontont veranderd in driehoekig.

1883 Veiling ƒ 20.100  J. Beetz

1914 Veiling ƒ 20.000

1915 In gebruik als kantoor

1919 Veiling ƒ 32.000

1984 Weer een woonhuis van gemaakt

Het is ook als KLM huisje 63 uitgebracht

Bewoners / eigenaren o.a.

1773-1799 Johanna Clementia Ploos van Amstel[1698-1777] en haar kinderen en als drukkerij/wijnhandel

1913 G.P. Elias [†1913]

1922-1923? Meubelzaak

1923-1924? Uitgeverij Cohen Zonen

1925-1927? J.P. Kok, makelaar

1925-1935 Noord-Hollansche Hypotheekbank

1958-1975 Dr. Ir. M.G. Ydo adviesbureau bedrijfsorganisatie

1982? Tonolli International b.v.

1984-1993 Fischer

Rijksmonument

Nr 2341

Gebruik nu

woning

 

Deel gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.