Keizersgracht 215

<- 213 Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 217 ->

Keizersgracht 215

Keizersgracht 215

Keizersgracht tekening grachtenboek

Tekening grachtenboek

Keizersgracht 215

Gebouwd           ± 1760
Architect            -
Opdrachtgever   David Ten Hove
Monument         Rijksmonumen
1853 : LL 208  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 41 2223  (verpondingsnummer)
1796 : 41 283    (kleinnummer)
1732 : 41 2214  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3786  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1618

± 1760

Architect

1919 M.J.E. Lippits en H.N.W. Scholte

1925 Amsterdamse Fabriek van Cement-Yzer werken "Wittenburg"

1989 J. van Stigt

2003 Huub van der Zee bv

Opdrachtgever

± 1618 Willem Claesz Cool

± 1760 David Ten Hove

1919 D.W. Brand

1925 D.W. Brand

1937 D.W. Brand

1989 D.W. Brand N.V.

Naam / gevelsteen

± 1618 De Buiskool ofwel de Kabuiskool (witte of kropkool)

Bijzonderheden

± 1760 woonhuis 6,35 m. breed. Ingezwenkte halsgevel met krullen en kuif. Stoep. Eenvoudige vaste onder- en bovendeur.

1917 Veiling f 40.200,-, verkocht aan S.L. Menist

1918 Veiling f 58.000,-, opgehouden

1919 Verbouw, blijft kantoor en een woonhuis

1925 Gewapende betonkelder volgens het syteem Monier

1937 uitbreiding kantoor en magazijn

2003 verbouw van kantoor tot woning met kantoor

Bewoners / eigenaren o.a.

1625 Abraham Cromhuijs

tot 1788 Fam. ten Hove

19??-1917 Mr. G.M. den Tex en Boissevain

1918-1919 Nederlandsche Industrieele Bankvereeniging

1919-???? Consulaat Griekenland

1919-???? D.W. Brand's Effectenblad (ook eigenaar) en overgaand in D. W. Brand Makelaars in Effecten

1940 Nederlandsche Industrieele Maatschappij

2004-heden Adrianus Marinus Kyvon, ofwel André van Duin

Rijksmonument

Nr 2280

Gebruik nu

Woonhuis met kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.