Keizersgracht 209

<- 207 Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 211 ->

Keizersgracht 209

Keizersgracht 209

Keizersgracht 209 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 209 De Hoop

Gebouwd           ± 1738 
Architect            -
Opdrachtgever    Abraham Verhamme
Monument         Rijksmonument
1853 : LL 211    (huisnummer 1853-1875)
1808 : 41 2226  (verpondingsnummer)
1796 : 41 286    (kleinnummer)
1732 : 41 2217  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3789  (kadaster oud)

Bouwjaar

1620 

± 1738

Architect

1918 H.A.J. Baanders en Jan Baanders / C. Kruiswy

1928 S. Vieyra

1988 J.R.Rijkschroeff

2001 Hubers en Wiebe

Opdrachtgever

1620 (samen met 211 en 213) Barend van Hoorn

± 1738 Abraham Verhamme

1918 firma B.S. Rubens (eigenaar)

1928 firma B.S. Rubens (eigenaar)

1945 NV. Stoffenhandel B.S. Rubens (eigenaar)

1988 Amsem B.V.

Naam / gevelsteen

1620 (samen met 211 en 213) De Hoop, De Liefde en Het Geloof

Bijzonderheden

± 1738 koopmanshuis 10,30 m. breed. Kroonlijst waarop attiek met doorbroken fronton waarin beeld De Hoop. Geblokte hoeklilasters. Hoekvazen. Dubbele stoep. Omlijste toegang. Interieur.

1918 Opslagplaats in de tuin

1928 Atelierruimte op begane grond

1945 Herstel verwarmingskelder(alleen aannemer)

1988 Raam begane grond verdieping, in uitbouwzaal

2001 Gerenoveerd tot modern kantoor, ook de buitenzijde

Bewoners / eigenaren o.a.

1619 Barend van Hoorn

1738 Abraham Verhamme

1874 Justus Wuette

1897 hoofdkantoor van de metaalwarenfabriek Miele & Co

 

Rijksmonument

Nr. : 2278

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.