Keizersgracht 203

<- 201 Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 205 ->

Keizersgracht 203

Keizersgracht 203

Keizersgracht 203 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 203

 

Gebouwd           1734
Architect            -
Opdrachtgever    Gerard en Theodor Rogge
Monument         Rijksmonument

1853 : LL 214  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 41 2229  (verpondingsnummer)

1796 : 41 290    (kleinnummer)

1732 : 41 0  (verpondingsnummer)

Kadast: E 3793  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1618

1734

Architect

± 1618 Jurriaen, timmerman

Opdrachtgever

1734 Gerard en Theodor Rogge

Naam / gevelsteen

± 1618 De Keijser Adolf

Bijzonderheden

1734 dubbel koopmanshuis 14,40 m. breed. Zandstenen gevel. Rechte kroonlijst. In fries triglyfen en de wapens van Coninck en Rogge. Dubblele stoep. Omlijste toegang.

eind 18de eeuw: snijraam en voordeur.

Bewoners / eigenaren o.a.

1778 Vr. Hester Hooft, weduwe van Georg Clifford

± 1900 Amsterdamse Liquidatiekas N.V.

Rijksmonument

Nr 2275

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.