Keizersgracht 267

Keizersgracht 267

Keizersgracht 267

Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 267


Gebouwd           1738
Architect            -
Opdrachtgever    mr Cornelis Hulft, raad, schepen en koopman
Monument         Rijksmonument

1853 : KK 331  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 38 1131  (verpondingsnummer)

1796 : 38 257    (kleinnummer)

1732 : 38 1165  (verpondingsnummer)

Kadast: E 3907  (kadaster oud)

Bouwjaar

1615 bouwerf gekocht

vóór 1633

1738

± 1810

Architect

Opdrachtgever

1615 mr Sasbout

1738 mr Cornelis Hulft, raad, schepen en koopman

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1738 koopmanshuis 7,01 m. breed. Getoogde kroonlijst met vier consoles. Middenvenster waaronder lamberkijn. Kuif. Stoep.

± 1810 rechte kroonlijst met twee consoles. Platte balustrade. Stoep behouden.

Bewoners / eigenaren o.a.

vóór 1633 Isaak Hochepied

1685 mr Pieter Hulft

tot 1738 Susanne Loten (wed. Hulft)

1738 mr Cornelis Hulft, raad, schepen en koopman

tot 1785 Cornelia van Collen en haar zoon Jan Hulft

1787 Hendrik Croese

Rijksmonument

Nr 2304

Gebruik nu

appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.