Keizersgracht 251

Keizersgracht 251

Keizersgracht 251

Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 251


Gebouwd           1615
Architect            -
Opdrachtgever    Jan Brouwer
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

± 1615 

Architect

Opdrachtgever

± 1615 Jan Brouwer

1721 weduwe van Joan van Wassenaar

Naam / gevelsteen

1721 (Boven deur) Si Deus pro nobis quis contra nos (Rom. 8 vers 31) = Als God vóór ons is, wie is er dan tegen ons.

Bijzonderheden

± 1615 (samen met 247 en 249) koopmanshuis 5,49 m. breed. Trapgevel met vleugelstukken. Getoogd fronton. Daaronder De Prins (Prins Maurits † 1625.). Dammen in tweeën. Kozijnen met onderluiken en ontlastingsbogen. Stoep.

1721 halsgevel met onder vleugelstukken lamberkijns. Getoogd fronton met voluten en kuif. Stoep.

begin 19de eeuw: rechte kroonlijst met blokvullinglijst. Zadeldak. Oude stoep. In fries nog bovengenoemde spreuk.

Bewoners / eigenaren o.a.

1683 Pieter Coenen, koopman

1721 weduwe Joan van Wassenaar 

1759-1777 Jacob Bicker Raye, dagboekschrijver

Rijksmonument

Nr 2296

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.