Keizersgracht 247

Keizersgracht 2

Keizersgracht 247

Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 247 

Gebouwd           1615
Architect            -
Opdrachtgever    Jan Brouwer
Monument         Rijksmonument

1853 : KK 341  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 39 1509  (verpondingsnummer)

1796 : 39 267    (kleinnummer)

1732 : 39 1568  (verpondingsnummer)

Kadast: E 3917  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1615

Architect

Opdrachtgever

± 1615 (samen met 249 en 251) Jan Brouwer

? fam. van Stamhorst

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1615 (samen met 249 en 251) koopmanshuis 5,49 m. breed. Trapgevel met vleugelstukken. Getoogd fronton. Daaronder De Prins (Prins Maurits † 1625.). Dammen in tweeën. Kozijnen met onderluiken en ontlastingsbogen. Stoep.

?

Bewoners / eigenaren o.a.

1683 Arent Krijs

? fam. van Stamhorst

1977-heden fam. Dekker, d.a.b. vastgoed

Rijksmonument

Nr 2294

Gebruik nu

Woonhuis met kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.