Keizersgracht 195

<- 193 Keizersgracht                 Panorama                  Keizersgracht 197-199 ->

Keizersgracht 195, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 195 oud

Keizersgracht 195 oud

Keizersgracht 195 (afgebroken 1896)

Gebouwd           1764 
Architect            -
Opdrachtgever    Jean Neel
Afgebroken         1896 (doorbraak Raadhuisstraat)
1853 : LL 218    (huisnummer 1853-1875)
1808 : 41 2232  (verpondingsnummer)
1796 : 41 294    (kleinnummer)
1732 : 41 2224  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3797  (kadaster oud)

Bouwjaar

1623

1764 

Architect

 

Opdrachtgever

1623 Willem Grevenraet

1764 Jean Neel

Naam / gevelsteen

1621 ’t Rad van Avonturen met de spreuk: soLe JVstItIae DirIgItVr MoLa fVrtVnae, Sole justitiae dirigitur mola fortunae: ‘Door de zon der gerechtigheid wordt geleid de molen van de voorspoed.

Bijzonderheden

1764 koopmanshuis met poort 7 m. breed. Poortje gaf ook toegang tot Herengracht 182. Rechte kroonlijst, vier consoles. Balustrade met twee hoekvazen. In het midden: ’t Rad van Avonturen, idem boven de poort. Stoep met onderingang. Omlijste toegang. Opdat ‘boven de nieuw te makene poort ofwel in ’t frontispies van de voorgevel sal moeten geplaatst worden, ’t rad van avonture met de son, zodanig als ’t zelve boven de oude poort (1621) gestaan heeft’. 

1896 bij de afbraak voor de Raadhuisstraat was het nog zo goed als onveranderd., behalve de verdwenen balustrade. 

Bewoners / eigenaren o.a.

1623-1649 Guilliaume Grevenraet en Aldegonda Bonaerts

1649-???? Denis des Maistres (eigenaar)

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.