Keizersgracht 171

<- 169 Keizersgracht                 Panorama                  Keizersgracht 173 ->

Keizersgracht 171

Keizersgracht 171

Keizersgracht 171, Tekening Philips Caspar

Tekening Philips Caspar

Keizersgracht 171

Gebouwd           ± 1735 Tijler, koopman
Architect            -
Opdrachtgever    weduwe van Jan Teijler, geb. Maria van Gelijn en Gerrit
Monument         Rijksmonument
1853 : LL 139  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 30 5306  (verpondingsnummer)
1796 : 30 231    (kleinnummer)
1732 : 30 5257  (verpondingsnummer)
Kadast: F 420  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1618

± 1735

vóór 1875

Architect

1976 Ir. K van Santen

Opdrachtgever

± 1618 Lambert van Erp

± 1735 weduwe van Jan Teijler, geb. Maria van Gelijn en Gerrit Tijler, koopma

1971 Particulier

Naam / gevelsteen

± 1618 Gods zegen behouden, heeft mij doen bouwen

Bijzonderheden

± 1735 dubbel koopmanshuis 11,50 m. breed. Rechte kroonlijst met vier consoles en zes frieslichten. Op kroonlijst tegen kap balustrade met middenpartij: visnet waarin water stroomt, bovenop de Neptunusstaf geflankeerd door twee engelen. Daarnaast wapens van tijler en Gelijn. Hoekvazen. Dubbele stoep. Deuromlijsting met twee vazen.

vóór 1875: veel verdwenen.

1976 Beneden bedrijfsruimte en drie woningen boven

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr. : 2267

Gebruik nu

appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.