Keizersgracht 159

<- 157 Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 161 ->

Keizersgracht 159, Leliegracht 29

Keizersgracht 159, voormalige Leliegracht 29

Keizersgracht 159, Tekening Philips Caspar

Tekening Philips Caspar

Keizersgracht 159, voor 1935 Leliegracht 29

Gebouwd           1935
Architect            J.H. Grolle, architect
Opdrachtgever    E. Koning
Monument         Gemeentelijk monument
1853 : RR 191  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 45 3489  (verpondingsnummer)
1796 : 45 317    (kleinnummer)
1732 : 45 3434  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5595  (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

± 1625

1735

1935

Architect

1935 J.H. Grolle, architect. Verbouwd door E. Koning, meester-timmerman en makelaar

Opdrachtgever

± 1625 Jan Jansz Groensbeeck

1735 verm. Hendrik Stier

1935 E. Koning

 

Naam / gevelsteen

1705 De Paeuw

Bijzonderheden

± 1625

1735 hoekhuis. (Vroeger: Leliegracht 29). Bakkerswinkel 5,50 x 8,75 m. Halsgevel. Pothuis aan zijgevel.

1935 woonhuis met puntgevel. Toegang en bergplaats/garage nu aan Keizersgracht.

Bewoners / eigenaren o.a.

Monument

Gemeentelijk monument

Gebruik nu

drie appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.