Keizersgracht 141 "De dubbele Arend"

<- 139 Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 143 ->

Keizersgracht 141

Keizersgracht 141

Keizersgracht 141, Tekening Philips Caspar

Tekening Philips Caspar

Keizersgracht 141 "De dubbele Arend"
                              of "van Riebeeckhuis"

 

Gebouwd           1620
Architect            -
Opdrachtgever    Nicolaes Hasselaer
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

± 1620

1877, nieuwe voorgevel

Architect

(2)  De Zwaan en Koper (metselaars)

Opdrachtgever

Nicolaes Hasselaer, de stiefzoon van Magriet Benningh en Pieter Hasselaer

1955 Vereniging Zuid-Afrikaanse Stichting Moederland

2015 Vereniging Zuid-Afrikaanse Stichting Moederland

Naam / gevelsteen

± 1620 De dubbele Arend

1823 van Riebeeckhuis

Bijzonderheden

± 1620 woonhuis 8,60 m. breed. Gevel van bak- en bergsteen. Zelfde stijl als 133. (1)

1877-1878 Nieuwe gevel, zoals die nu nog is.

1955 restauratie gevel

2015 restauratie hele pand, boven verhuur appartement

Bewoners / eigenaren o.a.

1620-1630 Magriet Benningh en Pieter Hasselaer
1630-1640 Laurens Real
1640-1642 Jaques Specx
1642-1664 Laurens de Colenaer (van Keulen) Sr.
1664-1673 Laurens de Colenaer Jr.
1673-1707 Catharina Resteau; de Colenear, Tulp, de Famars
1707-1735 Erven Tulp
1877-1917 Dr. Henricus Fabius
1927 secretariaat Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging. (3)

Rijksmonument

Nr 2258

Gebruik nu

Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging
en de Zuidafrikaanse Bibliotheek

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam en Het Huis 'De Dubbele Arend' door Dr. W. Ph. Coolhaas.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.