Keizersgracht 129

<- 127 Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 131 ->

Keizersgracht 129

Keizersgracht 129

Keizersgracht 129, Tekening Philips Caspar

Tekening Philips Caspar

Keizersgracht 129

Gebouwd           1880
Architect            P.F. Laarman
Opdrachtgever    R.K. ziekenverpleging
Monument         Rijksmonument
1853 : RR 206  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 45 3475  (verpondingsnummer)
1796 : 45 331    (kleinnummer)
1732 : 45 3422  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5611  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1620

± 1660

1803

1880

Architect

1880 P.F. Laarman

1955 Scheelbeek - v.d. Kolk

1983 Dik Smeding b.v.

Opdrachtgever

± 1620 verm. Jan Jacobsz, hovenier

± 1660 verm. Lucas Schorer, koopman

1803 A. Rouffaer Jr

1880 R.K. ziekenverpleging

1955 N.V. Algemeene Huiden- en Leder Maatschappij

1983 Dakor bv

Naam / gevelsteen

± 1660 De Bol

Bijzonderheden

± 1660 pakhuis 5,90 m. breed. Gevel met risaliet, afgedekt met fronton waarop een bol. Tegen kap vleugelstukken.

1803 koetshuis met stal voor het naastliggende woonhuis 131

1880 samen met 131 als R.K. Ziekenzorg

1955 Verbouw en doortrekken lift

1983 Verbouw van bedrijfsruimte naar kantoor

Bewoners / eigenaren o.a.

1634 Jacques Specx [1585-1652]

1880-1910 R.K. Ziekenzorg

1912-1926 Veilinghuis "Nieuw Heerenlogement" van dr. Jacobus Leefson Jzn.

1928-???? Handel Maatschappij M.L. Rosenberg

1928-???? N.V. Algemeene Huiden- en Leder Maatschappij

Rijksmonument

Nr 518334

Gebruik nu

Vier appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.