Keizersgracht 117

<- 113 - 115 Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 119 ->

Keizersgracht 117

Keizersgracht 117

Keizersgracht 117 tekening Philips Caspar

Tekening Philips Caspar

Keizersgracht  117


Gebouwd           ± 1620
Architect            -
Opdrachtgever    verm. Nicolaas Delbeek
Monument         Rijksmonument

1853 : RR 212  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 47 4160  (verpondingsnummer)

1796 : 47 337    (kleinnummer)

1732 : 47 4014  (verpondingsnummer)

Kadast: D 5617  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1620

Architect

Opdrachtgever

± 1620 verm. Nicolaas Delbeek

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1620 koopmanshuis ? m. breed. Bak- en bergsteen.

? top vervangen door bergstenen bekroning. Korfbogige ontlastingsbogen. Dubbele stoep. Omlijste toegang. Onder en bovendeur n.aar LXV. interieur

Bewoners / eigenaren o.a.

1624 Jan Foulconnier

kort na 1624 Abraham Velters

sedert eind 19de eeuw in gebruik bij verschillende kantoren.

2018 JoustraReid architecten BV

2018 Uitgeverij Balans

Rijksmonument

Nr 2246

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.