Keizersgracht 97

<- 95b Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 99 ->

Keizersgracht 97

Keizersgracht 97

Keizersgracht 97, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 97


Gebouwd           ± 1620
Architect            Harmen Adriaansz, steenkoper
Opdrachtgever    Harmen Adriaansz, steenkoper
Monument         Rijksmonument

1853 : RR 222   huisnummer 1853-1875)

1808 : 47 4170  (verpondingsnummer)

1796 : 47 347    (kleinnummer)

1732 : 47 4024  (verpondingsnummer)

Kadast: D 5627  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1620

Architect

± 1620 Harmen Adriaansz, steenkoper

1970 Kessel en Klein

Opdrachtgever

± 1620 Harmen de Bisschop

1868 en 1883 W.F. Beijmohr

1970 Stadsherstel

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1620 á 1625 In navolging van Hendrick de Keyser. Winkelhuis 5,55 m. breed. Traptoppen met grote trappen. Vleugelstukken. Segmentvormig fronton met drie ballen. Kozijnen met halfronde ontlastingsbogen met sluitstukken. Voor de winkel een pothuis en voor het huis een platte stoep. Twee toegangen rechts.

1868 woonhuis met drie verdiepingen. Rechte gootlijst waarop hijsbalk rust en waarboven oude kap uitsteekt.

1883 onderpui vernieuwd

1970 Restauratie pand, in slechte staat

Bewoners / eigenaren o.a.

1617-1622 Adriaenszn van Delft

1687-1778 Mennonisten van de Zon

1778-???? Cornelis 'r'lestenvoud

1964-heden Stadsherstel (eigenaar)

1972-???? Academisch Ziekenhuis voor verplegend personeel

????-heden EBC Amsterdam, kantoorruimte verhuurder

Monument

Rijksmonument 2240

Gebruik nu

Kantoor en appartement

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.