Keizersgracht 91

Keizersgracht 91

Keizersgracht 91

Keizersgracht 91 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 91


Gebouwd           ± 1865
Architect            -
Opdrachtgever    L. Veerkamp
Monument         -

 

 

Bouwjaar

1615

± 1720

± 1865

1905

Architect

Opdrachtgever

1615 Adr. Jacobusz Blok, eigenaar bouwerf

± 1720 Pieter Blauwduif en Claartje Hek

1865 L. Veerman

Naam / gevelsteen

midden 19de eeuw: De Molen

Bijzonderheden

± 1720 een woonhuis en een koopmanshuis samen 8,40 m. breed. Aan elke hals vleugelstukken en getoogd fronton. Stoep, waarvan zuidelijke met onderingang.

± 1865: samen verbouwd koetshuis met bovenwoning.

1905 gevel bepleisterd

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.