Keizersgracht 85 - 87

Keizersgracht 87 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 87

Keizersgracht 87

Keizersgracht 87, was 85 - 87

 

Gebouwd           1664
Architect            -
Opdrachtgever    Aegidius (Gillis) van den Bempden
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 311  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 49 5122  (verpondingsnummer)

1796 : 49 353    (kleinnummer)

1732 : 49 4973  (verpondingsnummer)

Kadast: D 5707  (kadaster oud)

Dit koopmanshuis is in 1664 in de afgebeelde toestand gebracht voor Aegidius (Gillis) van den Bempden, koopman. Voor 1663 is het eigendom van Marcus Pels die ook de eigenaar en gebruiker van het naastgelegen pakhuis De Waereld (nr. 85) is.

 

Het heeft een 11,32 m. brede gevel met een rechte kroonlijst, met in het midden een voorsprong, met frontispice tegen de kap.

De kozijnen hebben ontlastingsbogen en naast de toegang heeft het pilasters, waarop een kroonlijst.


Verder heeft het een dubbele stoep en twee schoorstenen.

 

In 1857 - 1866 is het in gebruik bij J.B. van Houten, notaris.

De tegenwoordige toestand is van 1868, ontworpen door Cornelis Outshoorn, waarbij voor het frontispice een dakvenster is aangebracht. Het gaat om het deel boven de eerste verdieping. Tevens worden de voor- en achtergevels  vernieuwd en de balklaag van de tweede verdieping wordt verhoogd. De dubbele stoep is behouden gebleven.

 

Na 1902, de school broederschool Sint Louis.

De pastoor L.F. Jansen van de parochie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis, met de bekende kerk “De Posthoorn” wil een R.K. school voor stichten en is op zoek naar onderwijzers. Hiervoor komen een aantal  broeders van de Congregatie van de broeders van de heilige Aloysius Gonzaga te Oudenbosch naar Amsterdam en starten op Keizersgracht 65 met de school voor Uitgebreid Lager Onderwijs met 72 leerlingen vanaf 1893. Maar het pand is snel te klein en daarna kopen zij het pand Keizersgracht 85, via J.M. Zuure, op 13 januari 1902 op de veiling voor f 30.100,- + f 100,-. De architect Jos Hegener verbouwt het pand in 1902 zodat het vanaf september in gebruik genomen kan worden als een nieuwe, moderne school met zes lokalen voor de voorbereiding voor de hoogere brugerschool (HBS), gymnasium of seminarie en neen driejarige handelskursus. Het klooster voor de broeders met de kapel bevindt zich in het achterhuis. Ten tijde van de opening wonen er twintig broeders, waarvan er zeventien in het onderwijs.

 

Rond 1930 verhuisd de groep broeders naar de Keizersgracht 71 en heeft dan daar zijn klooster. De school neemt dan ook het achterhuis in gebruik.

 

In 1952-1953 wordt er een grote verbouwing uitgevoerd aan het pand, waarbij ook centrale verwarming wordt aangelegd.

 

 

In 2007 wordt het pand opnieuw verbouwd, maar nu tot appartementen.

 

 

Keizersgracht 87, Voordeur met stoep

Voordeur met stoep

Keizersgracht 87, deurkalf met tekst "Zonnekeizer"

Deurkalf met tekst "Zonnekeizer"

Foto's lokaal Saint Louis School of Sint Louis School

Klaslokaal van de Katholieke jongensschool Sint Louis School. Het interieur van de grote zaal op de eerste etage. Foto's zijn van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 

 

Keizersgracht 87, Eerste etage klaslokaal

Eerste etage klaslokaal, foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Keizersgracht 87, Eerste etage klaslokaal

Eerste etage klaslokaal, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Keizersgracht 87, Eerste etage klaslokaal

Eerste etage klaslokaal, schouw met kruis, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.