Keizersgracht 83

Keizersgracht 83

Keizersgracht 83

Keizersgracht 83 tekening Caspar Philips

Keizersgracht 81 tekening Caspar Philips

Keizersgracht 83

 

Gebouwd           1898
Architect            W. Voskuijl (aannemer)
Opdrachtgever    C.O. Roelofs jr 
Monument         Rijksmonument

 

 

 

Bouwjaar

± 1620

1898

Architect

1898 W. Voskuijl, aannemer (2)

Opdrachtgever

± 1620 Egbert Doling (1)

eind 18de eeuw C.O. Roelofs jr (2)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1620 woonhuis 7,26 m. breed. Trapgevel in navolging Hendrick de Keyser. Tegen grote trappen vleugelstukjes. Stoep met onderingang.

1898 eeuw boven ingang empire snijraam met pijlen en bezet met violet glas. Twee verdiepingen. Rechte kroonlijst waaronder vier consoles.

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr 2236

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.