Keizersgracht 85 - 87

Keizersgracht 87 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 87

Keizersgracht 87

Keizersgracht 87, was 85 - 87

 

Gebouwd           1664
Architect            -
Opdrachtgever    Aegidius (Gillis) van den Bempden
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 311  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 49 5122  (verpondingsnummer)

1796 : 49 353    (kleinnummer)

1732 : 49 4973  (verpondingsnummer)

Kadast: D 5707  (kadaster oud)

Bouwjaar

vóór 1663

1664

1868

1902

Architect

1868 C. Outshoorn

1902 J. Hegener

1930 Jac Duncker

1952 Lau Peters

1985 Dick Smedig

Opdrachtgever

1664 Aegidius (Gillis) van den Bempden

1902 broeders van St. Louis van Oudenbosch

1930 Schoolbestuur

1952 Parochieel Kerkbestuur Posthoorn

Naam / gevelsteen

vanaf 2007 "Zonnekeizer"

Bijzonderheden

1664 koopmanshuis 11,32 m. breed. Rechte kroonlijst. In het midden een voorsprong. Frontispice tegen de kap. Kozijnen met ontlastingsbogen. Naast toegang pilasters waarop kroonlijst. Dubbele stoep en twee schoorstenen.

verm. 1868 voor frontispice een dakvenster aangebracht.

1902 Pand aangepast voor gebruik als school en klooster in achterzijde 

1930 Aanpassingen fundering i.v.m. lagere waterstand

1952 Slopen achterhuis en nieuw in te richten zeven klassige school, met uitbreiding naar achter en het erbij trekken van nr. 85 en de aanleg van de centrale verwarming

1985 verbouwd tot appartementen

Bewoners / eigenaren o.a.

vóór 1663 Marcus Pels, ook eigenaar pakhuis nr 85

1857 – 1866 J.B. van Houten, notaris

sinds ± 1902-1985  R.K. Jongeherenschool Sint Louis

Rijksmonument

Nr 2237

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.