Keizersgracht 55 - 61

Keizersgracht 55-61

Keizersgracht 55-61

Keizersgracht 55 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips, oud nummer 65

Keizersgracht 55 - 61, oude nummering 63 - 65

Gebouwd           1978-1979
Architect            Joh. A. Riesener
Opdrachtgever    -
Monument         Niet

 

 

Bouwjaar

voor 1620,

1903 Keizersgracht 65 afgebroken

1904 nieuw gebouw Johannes de Deo

1978-1979 nieuwe appartementen

Architect

1978 Joh. A. Riesener

Opdrachtgever

1620 Claes Jansz Langendijk

1903 Broeders St Johannes de Deo

Naam / gevelsteen

 

Bijzonderheden

1754 woonhuis 8,48 m breed. Toegang onder de stoep. Bestemd voor bejaarde vrouwen van Gereformeerde Godsdienst.

1903 Keizersgracht 65 afgebroken

1913 Samengevoegd met nieuwbouw Keizersgracht 63

1978/1979 Afbraak verpleeghuis, nieuwbouw appartementen

Bewoners / eigenaren o.a.

Keizersgracht 65 oud

1620 Claes Jansz Langendijk

????-1651 zoon Jan Claesz (eigenaar)

1631-mei 1647 P.C. Hooft[1581-1647]

1651-???? Leonora Helmans[1595-1661], weduwe van P.C. Hooft

1677 Lodewijk de Bas

1903-1972 Broeders St Johannes de Deo

Rijksmonument

Nee

Gebruik nu

appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.