Keizersgracht 440

<- 442 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 436 ->

Keizersgracht 438, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 438 


Gebouwd           ± 1740
Architect            -
Opdrachtgever    Constantijn Cornelis de Wilhem
Afgebroken         1897

Bouwjaar

? (1)

± 1720 (2)

1897 Afgebroken

Architect

 

 

Opdrachtgever

± 1720 Pieter Hugeton (2)

1897 M.J. van de Waal & Co (3)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

? op het erf stond een pakhuis van Jacob Zwammerdam. (1)

± 1720 (groep van drie koopmanshuizen) 5,66 m. breed. Halfcirkelvormige bekroning met twee consoles op een doorgaande lijst. Onder kroonlijst blokken en erboven bewerkt met voluten en kuif. Sierwerk om vlieringvenster. Stoep waaronder een tuindeur toegang gevend tot de Bleekersgang. (2)

1897 gesloopt en met 440 herbouwd. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.