Keizersgracht 440

<- 442 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 436 ->

Keizersgracht 440, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 440-442 voor 1897 RCE

Keizersgracht 440-442, foto van voor 1897 als het oude huis er nog staat. Bron Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Keizersgracht 440 


Gebouwd           1682
Architect            -
Opdrachtgever    -
Afgebroken         1897

Bouwjaar

vóór 1640 (1)

± 1740 (2)

1897 (3)

Architect

1897 W. Hamer (3)

Opdrachtgever

1682 wed. van Joris Jorisz Backer (2)

± 1740 Constantijn Cornelis de Wilhem (2)

1897 Manufactuurindustrie M.J. van de Waal & Co (3)

Bijzonderheden

1682 vertimmerd (2)

± 1740 (met een stal en twee huizen aan Prinsengracht. Rechte kroonlijst met vijf consoles met tussenlichten en bloklijst. Balustrade met middenstuk. Kuif. Vier siervazen. Hoekpilasters. Stoep. Ingang met omlijsting. (2)

1897 gesloopt en met 438 herbouwd. (3)

1922 met verdieping verhoogd. (4)

Bewoners / eigenaren o.a.

1640 Joris Jorisz Backer (1)

1788 Pieter Alex Hasselaar, commissaris (2)

J.J. Biesman Simons, notaris (2)

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.