Herengracht 551

<- 545-549 Herengracht               Panorama             Herengracht 553 ->

Herengracht 551

Herengracht 551

Herengracht 551, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Gebouwd           -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument

 
Tekst nog te maken en in te voeren. Wilt u mee helpen met de opbouw van deze site? Meldt u dan hieronder aan.

Bouwjaar

1667 (1)

1738 (2)

Architect

Opdrachtgever

1667 Hendrik Rosa, notaris (1)

1738 Dirck Kuijper en Johannes de Lover, schoonzonen van Rosa (2)

Naam / gevelsteen

alliantiewapen Kuijper-de Lover (verdwenen). Onderpui vormt hardstenen voet met hoekversieringen. Stoep met onderingang. Omlijste en bekroonde toegang. (2)

? snijraam boven ingang met begin 19de eeuw: uitsteeklantaarn.

Bijzonderheden

1738 koopmanshuis 7,35 m. breed. Rechte kroonlijst met rechthoekige lichten en vier consoles. Balustrade met siervazen. Boven voorsprong attiek met alliantiewapen (verdwenen). (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

tot 1782 De Lover, koopman (2)

1782 A.G. van Meurs (2)

Rijksmonument

Nr 1673

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Dit 7,35 m. brede koopmanshuis is in 1738 gebouwd voor de schoonzonen van Hendrik Rosa, notaris: Dirck Kuijper en Johannes De Lover op de plaats waar de Rosa omstreeks 1667 zijn vorige huis heeft gebouwd.

Het heeft een rechte kroonlijst waarin rechthoekige lichten en vier consoles, een balustrade met siervazen en in het midden boven de voorsprong een attiek waarop het alliantiewapen van Kuijper - De Lover (verdwenen).

De onderpui vormt een hardstenen voet met hoekversieringen.

Een stoep met onderingang en een omlijste en bekroonde toegang.

 

Boven de ingang een snijraam waarin een uitsteeklantaarn uit het begin van de 19de eeuw.

 

Het is tot 1782 bewoond geweest door koopman De Lover daarna is het eigendom geworden van A.G. van Meurs.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.