Herengracht 543

<- 541 Herengracht               Panorama             Herengracht 545-549 ->

Herengracht 543

Herengracht 543

Herengracht 5, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Gebouwd           -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument

 
Tekst nog te maken en in te voeren. Wilt u mee helpen met de opbouw van deze site? Meldt u dan hieronder aan.

Bouwjaar

1670 (1)

1760 (2)

Architect

Opdrachtgever

1670 Hendrik Dequer (Decker), koopman (1)

1760 mr Jan Graafland, burgemeester (2)

Naam / gevelsteen

1743 alliantiewapen Graafland-van Aferen (thans blanke schilden) (2)

Bijzonderheden

1670 Huis met koetshuis en stal aan Reguliersdwarsstraat. (1)

1760 woonhuis 14,85 m. breed. Bergstenen gevel. Zijpilasters. Rechte kroonlijst. Balustrade, in het midden daarvan alliantiewapen tussen twee krullen en gedekt met kuif. Omljste toegang met kroonlijst. Balkon met gesmeed hek em omlijst kozijn. Dubbele stoep met onderingang. (2)

eind 18de eeuw: boven ingang ruit van mangaanglas. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

? mr Nicolaas Sautijn, burgemeester en raad (schoonzoon Dequer) (1)

1743 mr Jan Graafland, burgemeester (1) (2)

1792 Albertus Hodshon, koopman en commissaris (2)

? Koloniale Bank (2)

Rijksmonument

Nr 1672

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Een nog bijna onveranderd woonhuis van omstreeks 1760.

Het heeft een 14,85 m. brede bergstenen gevel met zijpilasters en een rechte kroonlijst waarop een balustrade. In het midden daarvan bevindt zich een alliantiewapen tussen twee krullen en gedekt met een kuif.

Een omlijste toegang met kroonlijst waarboven een balkon met een gesmeed hek en een omlijst kozijn.


Een dubbele stoep met onderingang en boven de ingang een eind 18de-eeuwse ruit van mangaanglas.

 

Het oorspronkelijke huis is in 1670 gebouwd met een koetshuis en een stal aan de Reguliersdwarsstraat, voor en bewoond door Hendrick Dequer (Decker), koopman.

Daarna is het overgegaan op zijn schoonzoon mr. Nicolaas Sautijn, burgemeester en raad.

In 1743 is mr. Jan Graafland (in 1750 burgemeester) er eigenaar en bewoner van geworden.

 

Hij heeft het in de bovenomschreven toestand laten brengen, met het alliantiewapen Graafland - Van Aferen (thans blanke schilden).

Zijn zoon Jan Graafland de Jonge heeft het in 1792 verkocht aan Albertus Hodshon, die het ook bewoond heeft.

 

Later is de Koloniale Bank hier gevestigd geweest.

 

 

Herengracht 543, verhoogde lijstgevel met attiek

Verhoogde lijstgevel met attiek

Herengracht 543, verhoogde lijstgevel met attiek

Verhoogde lijstgevel met attiek

Herengracht 543, jaren 90

Uit de jaren 80 - 90

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.