Herengracht 541

<- 539 Herengracht               Panorama             Herengracht 543 ->

Herengracht 541

Herengracht 541

Herengracht 5, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Gebouwd           -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument

 
Tekst nog te maken en in te voeren. Wilt u mee helpen met de opbouw van deze site? Meldt u dan hieronder aan.

Bouwjaar

± 1665 (1)

1893 (2)

Architect

Opdrachtgever

1665 Daniel en Abraham Ruhoff kopen hier twee erven plus twee aan de Reguliersdwarsstraat voor een stal met twee woningen. (1)

1893 mr B.R.W.A. baron Sloet van Hagens (2)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1665 woonhuis 14,87 m. breed. Stal met twee woningen. Eenvoudig woonhuis met verhoging waarin tegen kap twee dakvensters. Dubbele stoep. Beeld in tuin. (1)

vóór 1893 fam. C.D. Asser (1)

1893 rechte kroonlijst. Balustrade. Dakvenster. Platte stoep. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

begin 18de eeuw: mr Joan Blaeu (1)

1713 Jan Jacob de Famars, commissaris (1)

± 1775 mr Daniel Jan Bouwens, commissaris, koopman en bankier (1)

1780 mr Harmen van de Poll, commissaris, raad en koopman (1)

Rijksmonument

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Een eenvoudig 14,87 m. breed woonhuis met een verhoging waarin tegen de kap twee dakvensters.

Verder een dubbele stoep.

Hiervoor worden door Daniel en Abraham Ruhoff twee erven gekocht samen met twee aan de Reguliersdwarsstraat voor een stal met twee woningen.

In de tuin staat een beeld.

 

In het begin van de 18de eeuw is het huis met de annexen van en wordt het bewoond door mr. Joan Blaeu.

In 1713 is het van Jan Jacob de Famars, commissaris.


In het derde kwart van die eeuw is het bewoond door mr. Daniel Jan Bouwens, commissaris, koopman en bankier.

 

In 1780 komt het in handen van mr. Harmen van de Poll, commissaris, raad en koopman. Zijn familie heeft er lange tijd gewoond.

 

De tegenwoordige toestand is van 1893 met een rechte kroonlijst, balustrade, dakvenster en platte stoep, gemaakt voor mr. B.R.W.A. baron Sloet van Hagens.

 

Vóór deze verbouwing is het bewoond door de familie mr. C.D. Asser.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.