Herengracht 499

<- Herengracht 497              Panorama               Herengracht 501 ->

 

 

Herengracht 499

Herengracht 499

Herengracht 499, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 499


Gebouwd           1667
Architect            -
Opdrachtgever    Adriaen van Loon
Monument         Rijksmonument
 

Bouwjaar

1667

1735

Architect

Opdrachtgever

1667 Adriaen van Loon, koopman (broer van Willem van Loon) 

1752 Willem van Loon jr

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1667

1752 woonhuis 14,90 m. breed. Rechte kroonlijst. Vooruitgemetselde middenpartij. Deur- en venstertravee in gebeeldhouwde bergstenen omlijsting met tweewapens onder het middenvenster (Van Loon: twee Morenkoppen in zilver. Elis. De Witt: een duif met korenaren en klaverbladen. Bordes. Kap. Dubbele stoep met onderingang. 

Bewoners / eigenaren o.a.

Bijna twee en een kwart eeuw fam. Van Loon

1880 wed. van W. Van Loon

Rijksmonument

Nr 1663

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.