Herengracht 487

<- 485 Herengracht              Panorama             Herengracht 489 ->

Herengracht 487

Herengracht 487

Herengracht 487, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 487


Gebouwd           1728 
Architect            -
Opdrachtgever    François Straalman
Monument         Rijksmonument
 

Bouwjaar

1666

1728

Architect

1939 Sal van Praag

1987 De Vries, Sas, Bloem , Bouwma

Opdrachtgever

1666 Borchart Schult (Scholten), koopman. Bouwerf van zijn schoonvader Pieter Fockenberg

1728 François Straalman, koopman

1939 Bank voor onroerende zaken

1987 Olav Thon Group

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1666 koopmanshuis 7,50 m. breed. Samen met 489. 

1728 veranderd zoals afgebeeld. Getoogde kroonlijst. Top- en hoekvazen. versiering in toog: Lam dat door een zon wordt bestraald (wapen van Straalman). Stoep met onderingang (verdwenen)

1939 verbouw van het kantoor en uitbreiding hiervan

1950 op veiling maar niet verkocht voor f 170.000,-

1987 verbouw van het kantoor en uitbreiding hiervan

Bewoners / eigenaren o.a.

1722 François Straalman, koopman 1728 

± 1750 mr Matthijs Straalman, schepen en raad. 1787 Burgemeester(zoon van François)

1880 fam. A. Sterck

1946-1950 Veilinggebouw Paul Zwaal

1952-1969 Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken n.v. Moordrecht

Rijksmonument

Nr 1657

Gebruik nu

Kantoor

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.