Herengracht 467 - 469

<- 465 Herengracht                  Panorama                Herengracht 471 ->

Herengracht 467, Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 467 1905

Herengracht 467 uit 1905

Herengracht 467 


Gebouwd           1670
Architect              -
Opdrachtgever    Engelbert Temming
Afgebroken          1959

 

Bouwjaar

± 1670

± 1800

1914 en 1920

Afbraak in 1959

Architect

 

Opdrachtgever

± 1670 Engelbert Temming

1914 en 1920 firma De Ridder

1959 Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen

Naam / gevelsteen

 

Bijzonderheden

± 1670 koopmanshuis 7,45 m. breed. Stal. Ingezwenkte halsgevel met festoenen op zijkanten. Gebogen fronton waarin schelp. Twee ovale lichten. Vazen op hoeken. Omlijste toegang. stoep met onderingang.

± 1800 veranderd: rechte kroonlijst met bloklijstvulling. Zadeldak. 

1914 en 1920 stoep behouden.

1959 gesloopt 

Bewoners / eigenaren o.a.

1725-1758 Daniel van den Lip

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.