Herengracht 467 - 469

<- 465 Herengracht                  Panorama                Herengracht 471 ->

Herengracht 469, Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 469 uit 1855

Herengracht 469 uit 1855

Herengracht 469


Gebouwd            1668
Architect               -
Opdrachtgever    Hendrik Wevering
Afgebroken          1959


Bouwjaar

1668 (1)

± 1800 (2)

1959 (3)

Architect

Opdrachtgever

1668 Hendrik Wevering – voor zijn moeder Sophia van der Meer - (1)

Naam / gevelsteen

1668 (1)

Bijzonderheden

1668 koopmanshuis 7,50 m. breed. Ingezwenkte halsgevel met festoenen op zijkanten. Afhangende festoenen om het vlieringkozijn. Gebogen fronton. Guirlandes op borstweringen. Stoep met onderingang – vormt een dubbel met die van 467 - (1)

± 1800 veranderd: rechte kroonlijst met blokvullingslijst. Balustrade. Zadeldak. Vlakke gevel. Platte stoep met vier paaltjes.(2)

1959 gesloopt, samen met 467. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

1730-1775 Jan Jeronimus Boreel (1)

Rijksmonument

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.