Herengracht 459 - 463

<- 457 Herengracht                  Panorama                Herengracht 465 ->

Herengracht 459-463

Herengracht 459-463

Herengracht 459 - 463,  Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 459-463


Gebouwd           1971
Architect            K.L. Sijmons
Opdrachtgever    Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen
Monument         -

Bouwjaar Herengracht 532 en Reguliersgracht 2

± 1688 (1)

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

± 1688 Jan Minnuit (1)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1688 bakstenen gevels met rechte kroonlijst en drie dakvensters. Voor elk een stoep. (1)

1770 bestonden hier nog de kruizen met luiken in de kozijnen (2)

532: stoep met zitbank. Empire raam (2)

Reguliersgracht 2: omlijste empire toegang en gedeeltelijk platte stoep. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

Sara Pieman wed. van Jan Minnuit schonk het blok aan de kinderen van van Dinteren. (1)

532: tot ± 1765 fam. van Dinteren (2)

Rijksmonument

Nr 1886

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.