Herengracht 435 - 437

<- 433 Herengracht                         Panorama         Herengracht 439 / Koningsplein 20 ->

Herengracht 435 1905

Herengracht 435 1905-1913

Herengracht 435, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 435 oud


Gebouwd           1720 
Architect            -
Opdrachtgever    Jan van der Streng
Afgebroken         1913
1853 : II 436  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 33 6079  (verpondingsnummer)
1796 : 33 98    (kleinnummer)
1732 : 33 6038  (verpondingsnummer)
Kadast: F 3  (kadaster oud)

Voor 1729 is het een stal en koetshuis geweest, het is oorspronkelijk in 1666 gebouwd voor Lieve van Loon.

In 1729 is dit koopmanshuis gebouwd door Jan van der Streng, timmerman en makelaar.

Het heeft een 6,42 m. brede gevel met fraaie bekroning. Stoep met onderingang. In 1832 is het eigendom van mr. A.W. Huidekoper (secretaris schoolcommissie).

 

In 1904 is het gekocht en verbouwd door de architect/eigenaar J.A. van Straaten en in 1913 heeft hij het weer verkocht en is het samen met Herengracht 437 vernieuwd tot winkelhuis, kantoor en atelier voor E. Straus, firma C.A. Volk. Dat weer door de architect J.A. van Straaten jr.

 

 

Herengracht 435 - 439 Prins tek deels SAA

Herengracht 435 - 439, tekening H.J. Prins, deel uit de tekening. Stadsarchief Amsterdam.

Herengracht 435 na verbouwing 1904

Links de Herengracht 435 voor en rechts na verbouwing in 1904 door J.A. Straaten. Foto rechts van Stadsarchief Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.