Herengracht 435 - 437

<- 433 Herengracht                         Panorama         Herengracht 439 / Koningsplein 20 ->

Herengracht 437 1910

Herengracht 437 1910

Herengracht 437, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 437 oud


Gebouwd           1720 
Architect            -
Opdrachtgever    Jan van der Streng
Afgebroken         1913
1853 : II 437  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 33 6080  (verpondingsnummer)
1796 : 33 97    (kleinnummer)
1732 : 33 6039  (verpondingsnummer)
Kadast: F 2  (kadaster oud)

Bouwjaar

1667

1720

1913 Afbraak

Architect

Opdrachtgever

1667 Jan Jacobsz van Gelder

1720 Jan van der Streng

1913 C.H. Kühne & Zonen / C.A. Volk

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1720 koopmanshuis 6,66 m. breed. Gevelbekroning met vazen op de hoeken. Stoep met onderingang. Deuromlijsting.

1913 samen met 435 vernieuwd, nieuwe gevel en andere indeling.

Bewoners / eigenaren o.a.

1857 de consul van Frankrijk A.Mimaut

1860 Jacob Hooft Gerritsz, heer van Vreeland [1795- 1875]

1890-1913 L.C.J. van Ogtrop [1838-1931]

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.