Herengracht 435 - 437

<- 433 Herengracht                         Panorama         Herengracht 439 / Koningsplein 20 ->

Herengracht 435 1905

Herengracht 435 1905-1913

Herengracht 435, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 435 oud


Gebouwd           1720 
Architect            -
Opdrachtgever    Jan van der Streng
Afgebroken         1913
1853 : II 436  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 33 6079  (verpondingsnummer)
1796 : 33 98    (kleinnummer)
1732 : 33 6038  (verpondingsnummer)
Kadast: F 3  (kadaster oud)

Bouwjaar

1666

vóór 1729

1729

1913 Afbraak

Architect

1729 Jan van der Streng[†1762] , timmerman en makelaar

1904 J.A. van Straaten

Opdrachtgever

1666 Lieve van Loon

1913 E. Strauss, fa C.A. Volk

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

vóór 1729 stal en koetshuis.

1729 koopmanshuis 6,42 m. breed. Fraaie bekroning. Naast het licht boven de toegang: engelen. Stoep met onderingang. (zie Casper Philips)

1904 nieuwe gevel door J.A. van Straaten jr.

1913 samen met 437 vernieuwd tot winkelhuis, kantoor en atelier. Deel van het huis is hergebruikt.

Bewoners / eigenaren o.a.

1832 A.W. Huidekoper, seccretaris Schoolcommissie

1846-1879 koopman Albert van Geuns [1806-1879]

1880-1903 Maria Barbara Menso[1803-1889](voor verhuur)

1889-1904 advocaat mr. Mensa Johannes Pijnappel [1830-1906]

1904-1913 J.A. van Straaten jr.

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.