Herengracht 431

<- 429 Herengracht              Panorama             Herengracht 433 ->

Herengracht 4,

Herengracht 4,

Herengracht 431, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Gebouwd           -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument

 
Tekst nog te maken en in te voeren. Wilt u mee helpen met de opbouw van deze site? Meldt u dan hieronder aan.

Bouwjaar

tot eind 16de eeuw (1)

1630 (2)

1841 (3)

Architect

Opdrachtgever

Doopsgezinde of Mennonietenkerk

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

tot eind 16de eeuw: pakhuis behorende bij Brouwerij Het Lam. (1)

1639 herbouwd (2)

1841 herbouwd, daarna nagenoeg onveranderd 14,78 m. breed. Afsluitmuur door ijzeren hek vervangen. Witte gevel met twee uitbouwingen. Kroon- en tandlijst. In het midden voorportaal. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument


Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.