Herengracht 425

<- 423 Herengracht              Panorama             Herengracht 427 ->

Herengracht 425

Herengracht 425

Herengracht 425, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 425


Gebouwd           ± 1754
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument
 

Bouwjaar

1667

± 1754

1924

Architect

Opdrachtgever

1667 Lucas en Hendrik Scholten

1924 St Willibrordusstichting

Naam / gevelsteen

De Vergulde Fortuijn

Bijzonderheden

1667 huis met woning en stal in de Bokkengang 8,90 m. breed.

± 1754 Koopmanshuis. Gevel met middenvoorsprong. Rechte kroonlijst met vier consoles. Balustrade (verdwenen). Omlijste toegang (nu met Ionische kapitelen. Stoep met onderingang.

1924 gerestaureerd.

Bewoners / eigenaren o.a.

1675 Anth. Gommers

1726 Paulus Loot, Heer van Zandvoort 

1754 fam. Gildemeester

1779 Jacob van Oosterwijk Bruijn

Rijksmonument

Nr 1637

Gebruik nu

Amsterdam Film School

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.