Herengracht 415

<- 413 Herengracht              Panorama             Herengracht 417 ->

Herengracht 415

Herengracht 415

Herengracht 415, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 415 

Gebouwd           1891 
Architect            -
Opdrachtgever    R.K. Leeszaal en Bibliotheek
Monument         Rijksmonument
1853 : II 426  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 33 6058  (verpondingsnummer)
1796 : 33 107    (kleinnummer)
1732 : 33 6009  (verpondingsnummer)
Kadast: F 44  (kadaster oud)

Bouwjaar

1666

1891

1919

Architect

1891 W.G. Welsing

1919 Jac Duncker

Opdrachtgever

1666 Anna Goethals

1891 R.K. Leeszaal en Bibliotheek voor de kerk De Krijtberg op het Singel.

1891 Willibrordusstichting

1919 Willibrordusstichting

Naam / gevelsteen

de Boekmanstichting

Bijzonderheden

1666 koopmanshuis 6,47 m. breed. Ingezwenkte halsgevel. Festoenen op zijkanten. Driehoekig fronton. Twee omlijste lichten. Twee linten waarop anno-1666. omlijste toegang. Stoep met onderingang.

1891 geheel vernieuwde indeling en nieuwe trapgevel.

1919 verandering en uitbreiding tot kapel en sacristie.

Bewoners / eigenaren o.a.

1673 mr Hendrik Joan Calkoen

1742 verhuurd aan: Coenraad Capelle, koopman

1764 Ambrocius Pool

Rijksmonument

Nr 518489

Gebruik nu

de Boekman-stichting, het kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid in Nederland.

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.