Herengracht 411

<- 409 Herengracht              Panorama             Herengracht 413 ->

Herengracht 411

Herengracht 411

Herengracht 411, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 411

Gebouwd           1719 
Architect            -
Opdrachtgever    Harmen Lageman
Monument         Rijksmonument
1853 : II 424  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 33 6056  (verpondingsnummer)
1796 : 33 109    (kleinnummer)
1732 : 33 6007  (verpondingsnummer)
Kadast: F 46  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1670

1719

1911

Architect

Opdrachtgever

1719 Harmen Lageman

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1719 twee woonhuizen ‘neffens malkander’. Halsgevel met aanzetkrullen 3,15 m. breed. Driehoekig fronton. Twee gevelstenen (verdwenen). Lage stoep rechts en links, loodrecht op gevel.

1911 gerestaureerd.

Bewoners / eigenaren o.a.

1692 Gerrit Reijne

1719 Harmen Lageman

1726 Maria Elisabeth de Wael, vrouwe van Ankeveen

Rijksmonument

Nrs 1631

Gebruik nu

Woning

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.