Herengracht 397

<- 395 Herengracht                  Panorama                Herengracht 399 ->

Herengracht 397

Herengracht 397

Herengracht 397, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Gebouwd             -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Rijksmonument    -     

 


Bouwjaar

vóór 1680

± 1880

Architect

Opdrachtgever

1930 en 1941 NV C.H. Heerding & Co

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

vóór 1698 woonhuis 7,35 m. breed. Ingezwenkte halsgevel. Festoenen op de kanten. Driehoekig fronton. Omlijste middeningang. Twee linten en gevelsteen.

± 1880 verhoogd met verdieping. Rechte kroonlijst. In het midden halfcirkelvormige verhoging waaruit hijsbalk steekt.

1930 en 1941 benedenruimte tot bewaarplaats fruit ingericht.

Bewoners / eigenaren o.a.

1680 Jan de Gorter 

1687 fam. Matthijsz Reijnier van den Berg.

1698 Clara Matthijsz, weduwe van Jacobus Vergenst

1930-1965 NV C.H. Heerding & Co, fruithandel

Rijksmonument

Nr 1624

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.